Den Danske Sommer

Så går vi på sommerferie….det er godt nok en hård tid.

Når vi ser vores kollegaer stresse rundt og beklage sig over ikke at kunne nå det hele, er det lige før man får den tanke, at det da godt nok er synd for dem at de skal på ferie. Og de der bliver tilbage i organisationen, skal pludselig til at varetage andre opgaver end dem de plejer. Det er godt nok synd for dem også. Hvad er det for et cirkus vi har gang i? Jeg talte med en englænder, som var totalt uforstående overfor, hvordan vi i Danmark har råd til at lukke landet ned i tre til fire uger. Serviceniveauet i Danmark går vildt ned i juli måned. Er det en naturlov at det skal være sådan, – og er det holdbart i længden? Hvad betyder det, når en nation skal holde fri i de samme tre uger hvert år? Al ting bliver meget dyrere og mere besværligt. Og man kan se medarbejdere glæde sig til at komme tilbage til dagligdagen igen. Tænk dig, – der ER medarbejdere der ikke kan overskue at skulle holde fri sammen med deres familie!! Er det ikke snart på tide at vi ude i vores organisationer arbejder med at få hele året til at hænge sammen, både af hensyn til vores ansatte, men så sandelig også af hensyn til vores kunder.? Et sommerhus i Blokhus koster ca. 50 % mere i leje i juli end i august. Er det mere værd at bo der i Juli? 

Brug lige ferien til at overveje – har jeg den rigtige bestyrelse?medarbejderudvikling

Vi vil gerne endnu engang slå et slag for den kompetente bestyrelse. Din bestyrelse er dine ambassadører, og det er faktisk helt reelt at spørge dine bestyrelsesmedlemmer om de skaber værdi for organisationen. Hvad har hvert af dine bestyrelsesmedlemmer tilført af omsætning til din organisation? Hvis ingen, – hvorfor sidder de der så? Skaber de værdi for dig? Mange tror stadig at revisorer og advokater er gode at have i en bestyrelse. Har du behov for advokathjælp eller revision, – så køb den ydelse. Lad være med at tro, at denne personalegruppe nødvendigvis er gode til at udvikle din forretning. En organisationskonsulent med speciale i strategi og udvikling, vil i mange tilfælde give mere værdi og sparring til en ledelse, end f.eks. en advokat.

Når vi arbejder med strategi og organisationsudvikling arbejder vi meget ud fra den hypotese, at processen er vigtigere end resultatet. Det er fordi vi tror på, at medarbejdernes evne til at lære at være aktive i virksomhedens strategi, er vigtigere end det første resultat. Når vi har lært, at ALLE medarbejderes involvering gør en forskel, så kan vi senere forfine de strategiske indsatser. En organisation, der har lært at lære, er mere overlevelsesparat end én, der ikke kan lære nyt. Husk,- hvad Darwin lærte os. Den art der overlever er ikke nødvendigvis den klogeste, men snarere den der er bedst til at tilpasse sig.  Når alle virksomhedens medarbejdere involveres, så arbejdes der med de fleste relevante data, der er til rådighed i virksomheden. I en moderne virksomhed er det ikke nødvendigvis i topledelsen, der er de fleste valide data. Topledelsens udfordring er, at turde inddrage hele organisationen i sit strategiarbejde. En aktiv og kompetent bestyrelse burde være enhver toplederes krav til den organisation vedkommende er ansat i, eller ejer. Hvad holder dig tilbage?

 

Myten om den ”Fødte leder”
Rigtig mange går forsat med den vrangforestilling om at man fødes til at blive en god leder, eller et godt bestyrelsesmedlem. Intet er mere forkert end netop dette. Igen og igen er det blevet bevist at ”Ledelse” er et fag, et fag som kan læres. Nogle stifter bekendtskab med ledelse efter en endt uddannelse, andre efter nogle år på arbejdsmarkedet. Men nogle få stifter bekendtskab med ledelse i de helt unge år, som spejderfører, som anfører på miniput holdet o.s.v. De der stifter tidligt bekendtskab med ledelse er dem vi fejlagtigt tror er født til det. Nøjagtigt som nogle begynder at spille golf, eller klaver i en meget ung alder. Det er med ledelse som med golf, jo før du begynder, og jo mere du træner, – jo bedre bliver du til at udføre det. Så enkelt er det faktisk. Hvorfor ser man så få ledere bruge penge på at blive bedre ledere, når de selv samme godt vil bruge penge på en golftræner! En leder med selvindsigt, er ofte en leder med en personlig coach. Sparing og coaching er med til at udvikle en leder, og jo senere du er kommet i gang, jo mere behov har du for netop en coach. Få en personlig coaching aftale med Wise Mind.

Vi vil nu holde en velfortjent lille ferie, og vi vil straks efter denne, komme ud og besøge så mange af vores potentielle kunder som muligt. Vi du allerede gerne have en aftale med os nu, så skriv eller ring til os. (PS. Vores mails og telefoner bliver besvaret hele juli måned)

RIGTIG GOD FERIE

Share Button