Et nyhedsbrev til refleksion…..

Refleksion

Kan man få sine penge tilbage, hvis man ikke overlever på en overlevelsestur?

I sommeren var jeg sammen med en række gæve erhvervsaktive mænd, og mellem vores mange anstrengelser på cyklerne i de Franske bjerge, kom vi også til at snakke service, eller mangel på samme. Det er meget interessant at opleve hvor forskellige forventninger til serviceniveauet sådan en flok mænd har. Der er altid nogle der ikke kan få service nok, og der er altid nogen er er tilfredse med en smule venlighed. Engang imellem blev disse dialoger gennemført om aftenen og under indtagelse af moderat alkohol. Det var i netop sådan en stund at sætningen kom; Kan man få sine penge tilbage, hvis man ikke overlever en overlevelsestur? En sådan sætning giver straks anledning til en mild og sund latter, men prøv lige at kikke nærmere på udsagnet.

Det udsagn har givet mig mange refleksioner i denne sommer. Hvis man er død, kan man jo ikke få sine penge retur, selv om en leverandørs forsikring skulle udbetale en erstatning. Er formålet med en overlevelsestur at man skal ”overleve” eller have en oplevelse? Hvad forventer man og hvad er målet? Nå, men vi grinede nu af den sætning flere aftner i træk.

 

Phd

Kultur er et produkt af menneskers handlinger.

Når mennesker optræder i organisatoriske sammenhænge skaber de sammen en fælles livsverden, som er den verden de sammen erkender. Denne livsverden er grundlaget for al vor praksis. Vi ser ting og personer (objekter og subjekter) i en stil, indbundet i de situationer de optræder i. Værdien af elementerne vi ser er værdi sat af os selv. Når vi er i sådanne kendte sammenhænge ser vi ofte ikke tingene som de er, men som vi opfatter dem. Denne organisatoriske intersubjektive fælles erkendelse om organisationen er ofte betegnet som kulturen. Gennem vores sprog bekræfter vi vores fordomme og fælles gjorte erfaringer, og efter et stykke tid stivner de, og vi tager dem for givet. Organisationer har forskellige, men ret bestemte måder at henvende sig på, og at tiltale hinanden på, forskellig, men bestemt opførsel. Organisationen er det sted vi selv skaber. Vi skaber vor tid, vore genstande og rum, vores sociale relationer.

Den organisatoriske livsverden er skabt af de subjekter der er i en given organisation. Denne oplevelse af hvordan det er at være i organisationen er i hovedet på organisationens deltagere, og derfor kan man sige at kulturen gør hjem hver dag til fyraften.

Gennem et forskningsprojekt har vi påvist at vi kan forandre en sådan kultur, og det endda på mindre end et år. Gennem deltagerinvolveret forandringsprocesser skabte vi i en konkret case så massive ændringer i deltagernes opfattelse af ledelsens handlinger og sammen skabte vi nye erkendelser om den ønskede kultur.

Hvis du/I vil høre mere om organisatoriske kulturforandringer, så kontakt os.

 

board-members

Bestyrelsesmedlemmets værdiskabelse.

Vi oplever desværre stadig rigtig mange organisationer, og mindre virksomheder, der ikke forstå at stille konkrete krav til dets bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens værdiskabelse er der ikke mange der reflektere over, endsige drøfter eller måler.

Vi ser desværre en del der finder det nødvendigt at bestykke sin bestyrelse med advokater, revisorer og tidligere direktører. Det kan være helt på sin plads, men den bestyrelse i havde for 3 år siden, er den også den rigtige til at bistå med den udvikling i nu er i gang med?

Mange iværksættere forsømmer de muligheder en kompetent bestyrelse kan skabe for ens organisation. Om vi taler om generationsskifte eller udvikling, – der er alt for mange faldgruber, som man let kan komme uden om, med erfarne organisationsfolk i ens bestyrelse.

Der er nogle konkrete krav du skal stille til din bestyrelse:

1                                        Har din bestyrelse en passende diversitet på køn og alder?

2                                        Har de enkelte bestyrelsesmedlemmer konkrete kernekompetencer?

3                                        Har I alle de kompetencer i skal bruge i bestyrelsen?

4                                        Skaber hver enkelt bestyrelsesmedlem værdi, det kan være i form af nye kontakter, leads, tilgang til ny teknologi o.s.v.?

5                                        Fungere hvert enkelt bestyrelsesmedlem som en ordentlig ambassadør for din organisation?

I Wise Mind har vi et tilbud til dig. Få et udskifteligt bestyrelsesmedlem i din organisation. Wise Mind bestyrelsesmedlemmet kan udskiftes således at skal man diskutere strategi kommer der én der har den kompetence, og skal det være markedsføring, lean eller samarbejdsvanskeligheder, så har vi altid én der kan rådgive om netop det. Det kunne da være en spændende tilgang til bestyrelsesarbejdet. Er du frisk?

 

Share Button