Wise Mind marts 2018 refleksioner for ledere.

Wise Mind marts 2018 refleksioner for ledere.

Vis tillid, slip medarbejderen løs.

For en del år siden var vi blevet inviteret ud til en stor fremstillingsvirksomhed, hvis produktionsudstyr var meget komplekst og sliddet på udstyret var en væsentlig faktor for virksomhedens økonomi. Udstyret var således meget vedligeholdelsestungt. Der var veluddannede og dygtige håndværkere, som i mange år var blevet kritiseret, fordi udstyret var så dyrt at vedligeholde. Ingeniører, mellemledere og økonomer forsøgte i vidt omfang at facilitere en rationel og effektiv proces. Grunden til vores besøg var, at vi i en tilsvarende organisation var lykkedes med at skabe en omstilling, som havde betydet væsentlige og betydelige forbedringer på organisationens bundlinje. Gennem en omfattende reorganisering af arbejdsprocesser og styrkelse af de udførende medarbejderes kompetencer, havde vi skabt en ændring i såvel motivation som i effektivitet. Medarbejderne var blevet sluppet fri af ingeniører, mellemledere og økonomerne. Nu skulle de selv tilrettelægge og dokumentere sine resultater.  Den håndværker der bliver kontrolleret med tids ur og overvågning, og som føler sig jagtet af sin overordnede, producere han mere effektivt? I vores reorganiserings case gik vi den anden vej. Vi slap medarbejderen fri af snærende bånd. Håndværkerne bestemte selv deres mødetid, – skrev selv deres lønsedler, – bestilte selv de reservedele, de skulle bruge, – bestilte selv evt. ekstern hjælp, – styrede selv deres udgifter, – udarbejdede selv dokumentation, – sendte afregning til de betalende enheder osv. Resultatet blev helt fantastisk. Det pågældende år skabte organisationen det bedste resultat nogen sinde, samtidig med at der blev implementerede nyt IT, og bedst af alt – medarbejderne var blevet topmotiverede.

Fremtidsværkstedet

De fleste ledere kender begrebet Forecast, som er en slags forventning til omsætning og udgifter i en organisation. Kender du så også begrebet Backcast?  Backcasting anvendes typisk i situationer, hvor det drejer sig om komplekse spørgsmål langt ind i fremtiden, som involverer aspekter af de teknologiske innovationer og forandringer i organisationen. Det er især relevant, når der er behov for store forandringer, dvs. når ændringer inden for den fremherskende forståelse ikke er tilstrækkelige og når tidshorisonten er lang nok til at tillade et betydeligt spillerum til velovervejede valg. Backcasting er derfor kun relevant, hvis der som baggrund for at studere fremtiden ligger en villighed til forandring og en tro på, at forandring er vejen frem. For at skabe et billede af en mulig fremtid arbejder vi med et begreb, der hedder FREMTIDSVÆRKSTEDET.

Det går ud på at skabe et billede af en mulig fælles fremtid, gennem en stærkt styret proces i tre faser.

Fase 1 er: Kritikfasen               

Kritikfasen er en fælles brainstorm, hvor vi er konsekvent kritiske. Stikord – helst ingen lange monologer. Alt skrives på postere. Det er forbudt at komme med negative kommentarer til de andre deltageres kritik. Forståelses- og uddybende spørgsmål er velkomne.

Fase 2 er: Utopifasen              

I denne fase formuleres en ny fremtid. Vend kritikken af elendigheden til utopiske udkast om, hvordan det burde være. “Virkeligheden sættes ud af kraft. Alt kan lade sig gøre. Hvis vi nu selv kunne bestemme ….”. Her er reglen, at man ikke må bekymre sig om love, logik, forskrifter, eksperter, “nødvendigheder”, facts eller magtkonstellationer, osv.  

Fase 3 er: Virkeligheden          

I plenum sættes “djævlens advokat” til at se på utopierne; de konfronteres med virkeligheden. Hvilke utopier kan realiseres her og nu, og hvilke kan realiseres på kort og på længere sigt – og hvad er midlerne? Er der nogen ting (juridisk, økonomisk, politisk m.m.) der skal ændres, før man kan virkeliggøre utopierne?

I denne fase laver vi et idékatalog over “hvordan vi kommer utopierne nærmere”, eller om der er brug for konkrete handlingsplaner?

Når vi gennem FREMTIDSVÆRKSTEDET har skabt nogle mulige fremtidsscenarier, kan vi gennem en Backcasting proces sætte nogle konkrete indsatser ind på en tidsakse og begynde at styre mod de ønskede forandringer. Når vi står med et billede af fremtiden kan vi se tilbage til nutiden og nutiden + et år osv.

Personanalyserne

Når du skal ansætte nye medarbejdere, skal du tænke på, at du investerer i rigtige levende virkelige mennesker. Du er med garanti ikke ekspert i at aflæse mennesker. Derfor skal du vide, at vi i Wise Mind har nogle fantastiske anvendelige værktøjer til at vurdere såvel adfærd som psykologiske profiler. Det er ikke nært så dyrt at få en analyse, som det er at ansætte de forkerte medarbejdere. Kontakt os allerede i dag.

 

 

Share Button

Lidt at reflektere over her i en kold februar måned.

Du må aldrig tage ansættelse i en ejer ledet organisation, og du må aldrig ansætte nogle der er i familie med ejeren.

Nogle gange kan det se ud til at tilfældighederne kommer som der er et mønster. Netop i denne tid har jeg talt med flere ledere der er involveret i ejer ledede organisationer. At være ansat i en ejer ledet organisation kan i rigtig mange tilfælde være noget af en prøvelse. Her er det nok værd at tænke på hvorfor ejer ledet organisationer opstår. Ofte er der tale om særdeles dedikerede og dygtige medarbejdere, der måske ikke har kunnet finde sig til rette med selv at være ansat i en organisation. Nogle af disse har ofte svært ved at indordne sig under andre, herunder både andre mennesker men også stive systemer. ”Jeg gider ikke alt det bøvl, – jeg starter sku for mig selv. Her vil de jo ikke tjene penge”

Hvordan er denne type af faglige dygtige mennesker selv som ledere? Er ledelse vigtigt for dem? Kan de uddelegere? Kan de selv bygge de systemer som de hader op?

Vi har talt med en leder som er ansat i ejerledet organisation, hvor ejeren havde erkendt sine egne begrænsninger omkring det at lede den store organisation, som hans drøm om selvstændighed nu havde skabt. Organisationen var vokset til lidt mere end 50 medarbejdere, så det var helt umuligt at have den gamle pioner tilgang til det at lede organisationen. ”Familien” skal transformeres om til en velsmurt maskine. En ny dynamisk og veluddannet leder er blevet ansat.

”Jeg forstår ikke hvorfor jeg er blevet ansat, – han blander sig i ALT, – og intet er for småt til at kommer med korrigerende handlinger.”  Den nye leder bliver frustreret over ejerens massive indblanding og derved skabes der et rum som “en uledelig situation”.

Hvem har ikke hørt ”det gode råd” i vores overskrift? Det er næsten enhver konsulents automatsvar når der skal rådgives. Disse råd kommer jo ikke ud af ingenting. For ikke så længe siden havde jeg en leder som var ansat i en ejerledet organisation, som fortalte om de ”spændende” udfordringer han kæmpede med i dagligdagen. Han fortalte om hvordan ejeren igen og igen gik ind og omgjorde beslutninger i et helt uhørt detaljerings niveau. En ejerleder der overvåger hvor længe medarbejdere holder pause, og efterfølgende skrider til at bede en leder om at irettesætte medarbejdere der har holdt 5 min. for lang kaffepause virker helt grotesk. Selv i organisationer med en såkaldt ”professionel” bestyrelse ser vi eksempler på hvordan en ejer i den grad blander sig i den operationelle drift.   

De rigtig mange gode ejerledere er dem der har indset at de skal have hjælp til at drive organisationen når den er vokset dem over hovedet. Når der er mellem 30-60 ansatte kommer mange ejerledere til kort, fordi de ofte ikke har den fornødne uddannelse til at lede og strukturere en organisation. Når en ejerleder har erkendt at han er inkompetent til at drive sin organisation, ansætter han en erfaren og veluddannet leder. Hvis denne leder skal have en chance for at udvikle organisationen må og skal lederen holde op med at blande sig i den daglige drift. Gør han ikke det, – bliver det en ulykke for alle de involverede.

Det er heller ikke umuligt at ansætte tætte relationer i sin organisation. Faktisk sker det hele tiden, og for det meste med stor succes. Når vi så ofte fraråder det, skyldes det de uheldige eksempler, som jo får meget mere omtale end de succesfulde relationer. Vores råd er derfor at man sikre sig nogle klare retningslinjer for ledelse og fratrædelse, når der er flere involveret i familiemæssige relationer.

Desværre har vi set at de professionelle bestyrelsesmedlemmer er så fokuserede på sin bestyrelses post, at de ikke i tilstrækkelig grad skaber værdi for ejerlederen. Vi har mange eksempler på at en ejerleder har kostet rundt med såvel ledere som bestyrelse. Er du ansat sådant et sted, – så skynd dig at søge noget andet – inden du bliver fyret.

 

Vi har ingen visioner, – vi skal bare tjene lidt flere penge end sidste år.     

Lyder det ikke som lige det sted du gerne vil ansættes? Kære ledere i de danske virksomheder. Hvis i tror det bliver lige så let som i dag at ansætte kvalificerede medarbejdere i den kommende tid, så vågner i snart op til en slem forskrækkelse. Der har aldrig i været en større knaphed på kvalificerede veluddannede unge mennesker end der er i dag, – og det bliver kun værre. Hvem taber det kapløb? Det gør du, – dig som IKKE har en klar vision og strategi for fremtiden. Jeg taler ikke om den rigide forretnings plan som din bank eller bestyrelse har krævet fra dig. Nej – vi mener den der brændende beskrivelse om hvor din organisation er om 5 år, – den beskrivelse der fortæller at dem der bliver ansat hos dig kommer med på en selvudviklende rejse. En rejse hvor man kan kombinere egne ønsker om udvikling med organisationens ønsker og behov.

Hvis du ikke kan få dine medarbejdere til brænde for din drøm, kommer du til at betale dem en alt for stor løn, – hvis du i det hele taget kan få dem ansat. Du skal passe på at du ikke får medarbejdere der kun er der for lønnen, de skal brænde for at gøre en forskel.

Så nytter det altså ikke noget at du slet ikke er i stand til at formulere en historie om hvor i er om 5 år. Kom nu i gang. Der er altid en Wise Mind konsulent i nærheden af dig.

 

Organisationsudvikling i samarbejde med Aalborg Universitet.

Når vi skal arbejde med organisationsudvikling kan vi arbejde sammen med konsulenter, men flere har faktisk opdaget at et partnerskab med en forsker på AAU også kan være en attraktiv tilgang til at få udviklet organisationens medarbejdere.

Med en videnskabsteoretisk velfunderet tilgang kan man skabe en organisatorisk læringsproces, som har et lidt længerevarende perspektiv. Kontakt os hvis du gerne vil høre nærmere om disse muligheder.

Share Button

Velkommen til 2018 – vi glædes os helt vildt…..

Hejsa alle sammen. 

Nu er konsulentnetværket i gang igen. Vi skal bare ud over stok og sten her i 2018.  Årets første nyhedsbrev er nok lidt filosofisk for mange, men i Wise Mind har vi altså en vision om at være bindeleddet mellem forskningen og erhvervslivet, og derfor tillader vi os at stramme den teoretiske og filosofiske skrue engang imellem. Sig til hvis I synes det er for meget. Rigtig god læse lyst og godt nytår.

 

 

Lidt om menneskets erkendelse.

Den verden, vi mennesker fødes ind i, eksisterer før, vi ankommer til den. Den verden har været beboet af rigtig mange andre mennesker før os. Sartre formulerer det således: ”Før vi lever, er livet ikke noget, men det tilkommer os at give det en mening, og værdien er ikke andet end den mening, vi vælger” (Sartre). Sartres perspektiv er således, at alle meninger om verden er kreeret af mennesker. Verden og bevidstheden om verden er to uafhængigt eksisterende sfærer, der har visse berøringsflader med hinanden (Dewey). De menneskeskabte erkendelser, fortællinger og værdier er ikke objektive absolutte sandheder, men subjektive beskrivelser af den naturskabte verden.


Når vi taler om ledelse og organisationer, er det også noget menneskeskabt. Handling kommer før læring, for læring er i sig selv en handling. Læring er nemlig at tænke, at vide og at huske (Argyris & Schön). Man ved, man har lært noget, når man har ændret adfærd. Hvis en organisation skal kunne lære, må den altså have en hukommelse, ellers kan der ikke finde læring sted. Hvor sidder organisationens hukommelse?

De læringsprocesser, der kan iagttages i organisationer udføres af individer, og dermed internaliseres det i individets forståelse af den sociale konstruktion, som vi kalder organisationen. Det er mennesker, der lærer og ikke organisationer. At det sker i en kontekst af en tilsyneladende fælles forståelse omkring begrebet organisationen, er således også en udbredt påstand.


Mange af de data, vi gemmer ude i organisationerne, er ikke det samme som viden. Det er data og informationer og bliver først til viden, når de fortolkes af et individ. Den transformation af informationer til viden, kan kun ske, når individer bringer en masse tavs viden i spil. Denne tavse viden er en viden, det enkelte individ slet ikke er opmærksom på (Nonaka).
Mange forandringsprojekter såsom strategiprojekter og udviklingsprojekter går desværre alt for ofte helt galt, fordi mange konsulenter stadig tror på, at man kan lære en organisation noget, og at man kan flytte teoretisk viden fra A til B, fordi man ikke har respekt for de involverede medarbejderes kompetencer, og fordi man tror, man kan erstatte erfaring med teoretisk viden.

 

Ledere og følgere…..eller….

 

Når vi skal/vil prøve at forstå begrebet ledelse, vil man i alt overvejende del grad opdage, at ledelse består af tre grundlæggende elementer, som er: ledere, følgere og et fælles mål. Denne skarpe opdeling anses af rigtig mange teoretikere som et grundvilkår. I flere årtier har dette grundvilkår været den platform, de fleste ledelsesteorier har bygget på. Ledelsesbegreber omkring det at se lederen som en ledelsesstjerne og foregangsmand, som skaber rammerne for andre ledere og følgeres muligheder, er stadig en meget stor del af vores erkendelse omkring ledelse. Lederes adfærd smitter af på følgernes adfærd, således at de sammen kæmper mod et fælles mål.


Alle individer er unikke og dermed vil billedet på god ledelse også være meget individuelt. Lederskabet er et stærkt værdibaseret perspektiv på, hvad ordentlig ledelse er. I en ledergruppe kan der være et kollektivt billede af det gode lederskab. Denne kollektive (intersubjektive) erkendelse om ledelse er skabt i en forhandling eller en fælles dannelsesproces. Den kan betragtes som en ledelseskultur, som beskriver, hvad vi mener er det rigtige i en bestemt kontekst.


I 2008 begyndte en del forskere at se kritisk på den gamle tilgang med ledere og følgere. De ser en fremtid hvor der er et behov for, at alle skal kunne lede. Der er ikke plads til følgere i en fremtid, hvor vi skal overleve på handling og viden. Det, vi skal arbejde med at opbygge i vores organisationer, er noget andet end den gamle forståelse for lederskab. Vi skal til at arbejde med Direction, Alignment og Commitment (Drath m fl). På dansk kunne vi kalde det; Fælles retning, justering/tilpasning og engagement. Hvis alle skal kunne lede, må vi vide, i hvilken retning vi skal. Vi skal kunne justere og tilpasse løbende i processen og det bærende er et glødende engagement for, at vi alle skal lykkes med det, vi beskæftiger os med.


Organisatorisk udvikling er ikke længere tjent med, at vores ledere individuelt tager på eksterne kurser for at blive dygtigere. Vi skal skabe stærke kollektiver, som fælles sætter en retning og reglerne for, hvordan vi skal tilpasse og regulere. Vi kan ikke i fremtiden leve med medarbejdere, der accepterer eller godtager vores forandringer. De skal brænde for, at vi lykkes med det, vi sætter i gang.
Rigtig godt nytår.

 

 

Share Button

Refleksioner over dårlige ledelse og stress

Dårlige ledelse og stress

Hvis en leder en morgen går hen til en medarbejder og svinger en stor våd Torsk ned i medarbejderens hovede får han nok et problem. Ingen medarbejder vil finde sig i det, og ingen leder vil kunne slippe af sted med det. Lederen vil sikkert blive anklaget for vold eller chikane. Men sikkert er det, at lederen vil blive afskediget. Hvad nu hvis det ikke er en stor 8 kg torsk, men en lille akvariefisk? – Gør det reelt nogen forskel?

Mange forskningsprojekter har påvist at glade medarbejdere producere bedre og giver kunderne bedre kundeoplevelser. Der er faktisk mange penge i medarbejdertrivsel. Her overfor er så det faktum at dårlig ledelse ligeledes skaber dårlig trivsel og sygdomsproblemer i form af stress og andre relaterede sygdomme.

Som leder har vi således et stort ansvar for vores medarbejderes liv og helbred. Vi kan bestemme over andre menneskers velbefindende og helbred. Men hvad med lederens helbred? Påvirkes det ikke? Når man er leder i anden potens – altså er leder for andre ledere, er man forpligtiget til at gribe ind overfor dårlig eller mangelfuld ledelse. Alt for mange af vores virksomhederes ledere er dygtige fagpersoner med stor indsigt i de faglige kompetenceområder, og alt alt for dårlig indsigt i menneskers adfærd, behov og ledelse.


I en organisation vi kender ganske godt, ved vi at man har indført et princip hvor bonusudbetalingen er flyttet fra de traditionelle nøgletal til medarbejdertrivslen for egne medarbejdere. Får man tre på hinanden dårlige trivselsmålinger må man påregne at blive sat til andet arbejde. Vi kan desværre ikke forvente at ”dårlig ledelse” kan gøres genstand for egentlig retsforfølgelse, men det ville godt nok være rart hvis de ansvarlige kunne tage sig sammen og gribe ind overfor de ledere der ødelægger mange medarbejderes hverdag.

Oplever du at din leder er fraværende? Presser din leder dig på ordreindtaget? Oplever du at af være konstant bagud på to-do-listen? Eller du har svært ved at håndtere alle de kasketter du skal have på gennem dagen og mangler tid? Din leder har skåret i dine ressourcer.
Som medarbejder står vi tit overfor at skulle prioritere, vælge til og fra, samt står overfor, at skulle forholde os til hvad skal laves og hvad skal udskydes. Vi er så og sige afhængige af vores egne præstationer og det kan til tider være hård kost, hvis man ikke kan få hjælp på grund af fraværet af ledelse.
Alle kender til spidsbelastende perioder, men nogle er mere disponeret overfor stress end andre. Når der ikke er kollegaer at gå til, eller hjælp at hente fra lederen, får man en afmagt situation.

I Wise Mind har vi en Arbejds- og Erhvervspsykolog, som har mange samtaleforløb med mennesker der har været gået ned med stress, både i privat- og virksomhedsregi. Hun anvender et kognitiv samtaleforløb, som har en positiv og vedvarende effekt. Jo tidligere du erkender dit problem, og er opmærksom på symptomerne og handler herpå, jo lettere er det at navigere og håndterer en travl arbejdsdag. Overser man disse sttress signaler kan følgesygdomme som depression, angst og andre former for livskriser blive konsekvensen, fordi vi ikke oplever at slå til eller nå de gøremål vi har sat os for at skulle nå.
Hvad er så et Kognitivt samtaleforløb for en størrelse?

Den Kognitive metode blev udviklet tilbage i 1960’erne. Det er en samtaleform der inddrager kombinationen af følelser, adfærd og tanker og det er en af de få videnskabelig terapitilgang der har påvist, at have en dokumenteret effekt i forhold til depression, stress, angst og andre former for forskellige livskriser. Et Kognitivt samtaleforløb, er oftest rammesat til 10-15 sessioner, alt efter hvor hårdt den enkelte er ramt. Så Kognitiv terapi er ikke et årelangt forløb, men derimod et afgrænset og handlingsorienteret forløb, hvor tanker, følelser, adfærd undersøges og handlinger revideres.
Hvilke symptomer skal du så være opmærksomme på i forhold til stress?
Stress rammer op imod hver 4. dansker og ud fra NFA er 40-60 % arbejdsrelateret stress og kan have, omfattende konsekvenser for den enkelte og hans omgivelser. Ligeledes anslår WHO at stress bliver den mest udbredte årsag til sygemeldinger i 2020 – så der er en årsag til at vi i Wise Mind regi, har stor succes med vores stressforebyggende workshops og kursuser.

Du skal være særlig opmærksom på, om du eksempelvis har svært ved at koncentrere dig, er mere glemsom end normalt og om du har indre uro, søvnbesvær, eller sover mere end sædvanligt?
Oplever du måske hukommelsessvigt, er irritabel, indadvendt, sårbar, har hjertebanken, ondt i maven eller tristhed og/eller er mere syg end sædvanligt? Så er der særlig grund til bekymring!
Ovenstående er blot nogle af de symptomer der kan forekomme ved en stresstilstand og kan påvirke både arbejdsevnen, arbejdsglæden og livskvaliteten.

5 tips og gode råd
• Skab et rum for dig selv hvor du får koblet af 10 minutter om dagenk
• Husk at anerkend de ting du når i løbet af en dag og tænk positivt herom
• Disponer din tid og skab et realistisk overblik
• Prioriter det mere væsentlige fra det mindre uvæsentlige
• Vær opmærksom på symptomerne og vent IKKE med at søge hjælp og støtte

Skulle du være i den gruppe der er udsat for stress, så prøv lige at tænke en ekstra gang over dit arbejdsliv. Har du det rette arbejde? Har du gode kollegaer? Har du en leder der lytter til dig?


Livet er alt alt for kort til dårlig og usund ledelse.

 

 

Share Button

Nyhedsbrevet for oktober 2017

Er ledledereneren sin egen værste fjende?

Når vi taler med eller direkte interviewer ledere, taler de tit om, at de sætter stor pris på værdier som åbenhed, risikovillighed, troværdighed, respekt og omsorg. Når vi så spørger til, hvad en god leder laver, får vi ord som planlægning, koordinering og kontrol.  Når vi så får mulighed for at iagttage de faktiske ledelsesgerninger er der mange eksempler på, at lederen ofte udfører handlinger, der direkte strider mod de udtalte intentioner. Hvorfor handler lederen i direkte modstrid med egne hensigter?

Det kan der sikkert være mange og forskellige grunde til, men én af disse grunde tror vi, er behovet for at præstere og levere. Det daglige pres på lederen om at opfylde budgetter og forecast er sammen med de mange uforudsigelige hændelser i markedet et pres mange ledere kan genkende. Mange ledere har desværre ikke indset, hvor vigtigt det er at skabe en rum for refleksion over egen ledelse i det daglige.

Når lederen er på toppen siger man de ”rigtige” ting og man lykkes ofte med at udføre handlinger, der stemmer overens med egne ønsker. Men når den ofte veluddannede leder er presset på egne ressourcer glider alle de tillærte (ikke naturlige) handlingsmønstre ofte i baggrunden. Medarbejderne oplever så et andet og svært genkendeligt billede af lederen. Når medarbejderen på den måde ser sin leder skifte karakter, opstår der en helt naturlig usikkerhed hos medarbejderen. Medarbejderens erfaring kan ikke længere bruges til at forudsige den nærmeste leders reaktioner. Når dette sker, skaber lederen en lille og ofte overset frygt og usikkerhed iblandt sine relationer.

Det er af afgørende betydning, at alle ledere bruger tid på at reflektere og lære af egne handlinger, også i pressede situationer. Da man aldrig ved, hvornår de opstår, er vores råd til at indføre en daglig vane om at reflektere over egen adfærd to gange i døgnet. Som leder må du aldrig være så presset, at du ikke har tid til at reflektere. Har du styr på dine refleksive rutiner?

 

DISC diamant

Analysens spændende anvendelsesmuligheder.

Når vi i Wise Mind anvender analyser af mange forskellige fabrikater og fra forskellige teoretiske platforme, er det ikke fordi, vi tror på, at man kan sætte det unikke menneske ind i en kasse. Vi tror heller ikke på, at vi kan få et menneske til at svare på nogle spørgsmål, og derudaf udlede at man er en bestemt type eller på anden måde tror, vi nu ved alt om mennesker. Faktisk vil vi godt advare jer mod de konsulenter, der forsøger at fremstå som eksperter i at analysere mennesker.

Hvad er det så, vi gør, når vi udvikler og sælger ydelser med disse værktøjer? Jo, vi bruger analyserne som et værktøj, og dermed er det vigtigt, at håndværkeren, der bruger værktøjet har de nødvendige kompetencer og indsigter i den menneskelige natur for at kunne anvende disse værktøjer ordentligt. Ordet ordentligt er velvalgt her. Vi skal være ordentlige, når vi arbejder med andre mennesker.

neo-pir

Når en person har udfyldt en analyse har vi en spændende mulighed for sammen med respondenten at diskutere analysens resultater. Sammen har vi nu en åben dialog om de påstande eller udsagn, analysen fremkommer med. Det er i denne dialog om resultatet, at vi kommer tættere på at lære et andet menneske at kende. Vi lærer aldrig alt om dette menneske. Der er aldrig en entydig sandhed. Der er i bedste fald en enestående mulighed for sammen med en respondent at skabe nogle nye fælles erkendelser om, hvordan man kan sætte ord på en bestemt adfærd eller nogle reaktionsmønstre.

Derfor er en analyse uden en dialog ikke noget, vi anbefaler. Der skal en dialog til, enten mellem den nærmeste foresatte eller som minimum en kollega. Når dette er sagt, er vores anbefaling alligevel ALTID at få udarbejdet profiler ved nyansættelser. Skal du ansætte en faglig medarbejder, har vi analyser, der matcher dette, men står du overfor at skulle ansætte en højtbetalt leder, vil vi på det varmeste anbefale, at der udarbejdes en psykologisk profil, som sikrer, at man får en dialog om ledelsesstil og personlig adfærd. Det synes vi faktisk, du skylder de medarbejdere, der skal udsættes for den pågældende leder. Vi har desværre konkrete eksempler på, at ledere med nogle uheldige karaktertræk er blevet ansat med stor skade til følge. I Wise Mind har vi analyser til flere forskellige formål.

Dit nye bestyrelsesmedlem.teambuilding

Fungerer din bestyrelse, som den skal? Hvornår har du sidst fået din bestyrelses arbejde evalueret? Har du overvejet at få skiftet ud i din bestyrelse?

Stiller du dig selv disse spørgsmål engang imellem? Det bør du nok gøre. En bestyrelse er en alt for vigtig enhed i en organisation til at blive behandlet ustruktureret og lemfældigt.  Vi vil gerne foreslå, at I får skabt en evalueringskultur for bestyrelsens arbejde, akkurat som mange også gør med den øvrige medarbejderstab.

De kompetencer, man skal bruge i en organisation, skifter også med organisationens udfordringer. De bestyrelsesmedlemmer, der var gode for 5 år siden, kan være en direkte hæmsko 5 år efter. Derfor foreslår vi en dialog basseret bestyrelsesevaluering engang om året. Vi har værktøjerne.

Inviter en Wise Mind konsulent på kaffe, – det koster ingen ting.

 

Share Button