Får du nok ud af din ’Tantebestyrelse’

Når en bestyrelse får betegnelsen ’Tantebestyrelse’ er det fordi den primært er sammensat af familiemedlemmer. Det KAN i nogle situationer være med gode begrundelser, men som hovedregel får man desværre ikke tilført de kompetencer der kan sikre en retningsbestemt udvikling. Mange bestyrelser er desværre kun etableret fordi det er et egentligt lovkrav. Vi tør godt sige det højt – det er verdens største dumhed ikke at udnytte sin bestyrelse til udvikling. I ’Løvens hule’ går man som regel slet ikke efter en investering. Man går efter at blive eksponeret på TV, og få tilknyttet en aktiv investor, som kan bidrage til fornyet innovation og vækst, som regel med en plads i bestyrelsen. Skal du f.eks.  kvalitetscertificeres eller bæredygtighedscertificeres, kan det at skulle stå til ansvar for en bestyrelse, netop være det der sikrer den nødvendige fremdrift. Desværre har mange bestyrelsesmedlemmer høstet dårlige erfaringer fra primært ejerledede organisationer, og de indberetter om manglende fokus på vigtigheden af strategi, – dag til dag beslutninger og en manglende evne og lyst til reelt set at uddelegere. Dertil kan man tilføje, den manglende forståelse for at et bestyrelsesmedlem faktisk skal have en betaling for sin deltagelse. Mange stifter så i stedet et advisory board, som er et rådgivende organ. Alle virksomhedsformer kan stifte et advisory board, men hvordan honorere du deltagerne? Hvordan ser det ud med ansvar og magt?

 

Hvornår er noget dyrt og hvornår er det billigt?

Hold da op, – det var godt nok mange penge du skal have for én dag. Hvorfor er det så dyrt? Jamen, ER det dyrt? Dyrt i forhold til hvad? Hvad koster det dig hvis jeg ikke kommer? Ja, – du siger du har 18 medarbejdere med en gennemsnitlig årsløn på 45,000, – det er 9.720.000 i ren lønudgift. Grunden til du gerne vil have jeg kommer forbi, går jeg ud fra skyldes at du forventer at noget kan blive bare lidt bedre. Hvis dine medarbejdere bliver bare én procent bedre af mit besøg betyder det 97.200 kr. i besparelse. Helt ærlig, hvis du ikke tror på at vi kan forbedre din bundlinje med 1 %, skal vi slet ikke ulejlige os, og de 20.000, – du skal give for at opnå den besparelse er vel egentlig rimelig nok. Vi kan også lave den aftale, at du i stedet for at betale, afregner ved at give os andel i besparelsen eller din fortjeneste. Længe efter glæden over den billige pris, – huskes ærgrelsen over den dårlige kvalitet. Vi må holde op med at isolere fokus udelukkende på pris, for hvad koster det, at man ikke opnår de ønskede synergier ved forandringer? – dårlig trivsel? – manglende strategisk fokus? – stor udskiftning af medarbejdere? – mangel på arbejdskraft? Du kender sikkert selv mange flere ting der trænger til at blive rettet op, – det koster altså også ikke at gøre noget. Hvorfor er det, at vi altid kan finde penge til afskrivninger ved tab, udgifter til opretning af fejl, manglende medarbejdere- når vi ikke kan finde penge til at forhindre netop disse fænomener? Husk, at man kan ikke ikke have en strategi. Ikke at have en strategi er også en strategi.

 

YMCP program

Young Management Career Program er et koncept, der kan sikre at du får rigtig mange penge for din virksomhed, når du vælger at afhænde den. Når du skal forberede et salg, vil en såkaldt ’due diligence’ ved en virksomhedsoverdragelse undersøger forhold som ledelsespotentiale ved et opkøb. Vi har desværre set konkrete eksempler på, hvor en handel er faldet på gulvet, eller et væsentligt nedslag i prisen, fordi de organisatoriske forhold, herunder ledelsespotentialet var alt for dårligt.

Derfor skal du bede alle dine nøglepersoner i din organisation om at udpege, eller ansatte, sin efterfølger. Disse ’morgen dagens ledere’ sammensætter du så, gerne samme med os, et to-årigt internt lederforløb. Et sådant forløb kan sikre, at de dygtige bliver i din organisation, og du vil samtidig styrke lederkompetencerne. En sådan proces vil blive den bedste investering du har gjort i mange år.

Når man på den måde tilrettelægger et internt forløb, får deltagerne selv medindflydelse på det konkrete indhold, og samtidig tilpasses indholdet organisationernes unikke behov og udviklingstrin. Ikke et ’all size fits all’ men et Co-produceret virksomhedsspecifikt forløb, som for øvrigt også med stor fordel kan inkludere en bestyrelse.

 

 

Share Button