Foto: Lars Horn / Baghuset

“Jeg vil fanme da ikke fastholdes – jeg vil sgu da udvikles”

Sådan sagde en ung ingeniør til mig , i forbindelse med et seminar i ‘Fastholdelse’ For en del år siden var vi involveret i filial af en landsdækkende organisation, – en rigtig spændende arbejdsplads,  hvor medarbejderne var med i front med de nyeste udviklingstendenser. Husker tilbage derpå som en rigtig god tid, og første gang jeg mødte en ’kompetent og ordentlig’ leder. Han var tit i åben konflikt med vores hovedkontor, og beskyttede på den måde sine medarbejdere for de værste tåbeligheder, der jo ofte kan forekomme i store organisationer. Én ting hans chef havde sagt var, – at man ikke ville bruge en masse penge på ’lederuddannelse’. Begrundelsen var den simple – at man da ikke ville bruge de sparsomme ressourcer på at uddanne ledere, som så straks efter endt uddannelse rejste over til konkurrenterne. Lederen protesterede højlydt, med den begrundelse, at vi jo så ender med alle de ledere der ikke ser behovet for uddannelse, – dem som de andre ikke vil have. Kære leder; – når dine konkurrenter forsøger at ’stjæle’ dine dygtige folk, skal du klappe dig selv på skulderen, – og sige til dig selv, at vi da gør noget rigtigt.

En ung ingeniør, i en helt anden kontekst, fortalte om sin begrundelse for at han havde sagt nej til et nyt  job i en anden stor Nordjysk organisation, – at afslaget var begrundet i at organisationens IT-platform ikke var ’spændende nok,’  (forældet)og han ville være bange for at tage ansættelser der, og så være faldet af den teknologiske udvikling i løbet af et par år. Den teknologiske udvikling har aldrig været vildere -og der er ikke nogle seriøse ledere der tror på at det vil aftage, – tværtimod. I en sådan verden, må man undre sig gevaldigt over at nogle HR-ledere, og andre ledere, taler om at ’fastholde’ sine medarbejdere.

Kære leder – ord betyder noget. Jeg vil ikke ansættes et sted hvor man har fokus på at ’fastholde’ sine vigtige medarbejdere. Når vi arbejder med storytelling, græmmes man over det forældede ordforbrug mange organisationer i dag gør brug af. Jeg vil sgu ikke fastholdes – jeg vil være et sted hvor jeg kan se at det jeg ved bliver både opdateret og udviklet. Er din organisation klar til den udfordring?

 

 

Fra bedst praksis til fremtidens praksis.

Netop i denne tid arbejder vi i Wise Mind sammen med nogle spændende forskere om at beskrive et aktionsforskningsprojekt, som skal involvere nogle interessenter i at tage ansvar for egen og fælles udvikling i en organisation/branche. Med dette projekt vil vi gennem involvering skabe en platform hvor interessenterne bliver medforskere og dermed medskabere af en mulig fremtid for dem selv. Denne involvering er stærkt inspireret af at nogle projekter har vist sig levedygtige i rigtig mange år.

Et eksempel på et sådant levedygtigt projekt er Blokhus Vandværk, som blev stiftet for lidt mere end 80 år siden af nogle aktive og gæve borgere, som gerne ville skabe en bedre tilgang til rent vand. Som en demokratisk forening skabte man en platform for anskaffelsen af boringer, pumper og rørinstallation ud til alle forbrugere. I dag er vandværket stadig 100 % brugerdrevet og fuldt ud demokratisk. I rigtig mange forskningsprojekter ser man ofte at energien går ud af projektet når forskeren forlader projektet, og det tror vi faktisk skyldes at mange projekter primært er sat i verden for forskerens egen skyld. Det vil vi gerne gøre op med. I ægte aktionsforskning er deltagerne ægte involveret, fordi formålet er at skabe en bedre fremtid for de involverede. Aktionsforskningsperspektivet anvender vi i Wise Mind til at udvikle ledergrupper og organisationer, og ved at være med i fronten af denne tilgang tror vi på at vi kan hjælpe din organisation bedre.

 

Wise Mind som en professionel sparringspartner

Føler du dig ofte, som leder,  isoleret uden nogen at dele dine tanker og planer med? Mangler du en kompetent sparringspartner, der kan bidrage med inputs på både faglige, ledelsesmæssige og personlige områder? Så kan en professionel dedikeret bestyrelse eller et fortroligt sparringsnetværk være en perfekte løsning for dig og din organisation.

Blev for nylig inspireret af en kvinde, der beskrev sit Advisory Board som ’de voksne’ på LinkedIn. De er dem, hun går til, når virksomheden står i flammer, – de udfordrer hende, – stiller krav, og holder hovedet koldt, samtidig med at de hepper på hende, når tingene går godt. Det slog mig, at dette er præcis, hvad man opnår når man har en Wise Mind konsulent i sin bestyrelse.  Som prækvalificeret konsulent til Erhvervshusenes SMV:PRO-program kan vi hjælpe dig med få støtte til denne hjælp.

Mulighederne for støtte er alsidige og inkluderer:

* Løbende forretningsmæssig sparring med 10 møder over en 8-10 måneders periode.

* Strategiudvikling for din forretning, så den kan tage det næste skridt.

* En bestyrelsespakke, der kan hjælpe med oprettelse eller opgradering af din bestyrelse eller Advisory Board.

Selvfølgelig kan vi i Wise Minds – hjælpe også være uden offentlig støtte, hvor mulighederne er endnu større. Det koster lidt mere, men du slipper også for bureaukratiet, og vi er ikke bundet af rammerne i SMV:PRO. Hvor længe tør du vente?

 

Julemåneden og afslutningen på 2023.

Med nyhedsbrevet for december måned, 2023, afslutter vi de første hele 10 år med et Wise Mind nyhedsbrev, 12 stk. pr år, altså 120 stk. Disse mange nyhedsbreve har skabt mulighed for mange ledere for lige at stoppe op og undres lidt over egen væren i verden og virke som menneske i selv sammen verden. Vi har i perioden oplevet vildt mange spændende feedback fra såvel journalister som mange af vores trofaste læsere.

Antallet af konsulenter i Wise Mind har igennem tiden været mange, men lige nu er vi et lille stærkt team, som alle vil være et stort aktivt i rigtig mange organisationer. Vi er alle eksperter, – som jo er bekendt er nogen der har begået en masse lærerige fejl inden for et begrænset område, Vi har ikke som sådan fejlet, – men opdaget mange spændende teorier og tilgange der ikke virker.

Alle konsulenterne fra Wise Mind vil gerne ønske alle en rigtig god jul, og et lykkebringende 2024, og så kan du godt forvente et nyt nyhedsbrev i uge i, 2024.

 

Share Button