Refleksioner over dårlige ledelse og stress

Dårlige ledelse og stress

Hvis en leder en morgen går hen til en medarbejder og svinger en stor våd Torsk ned i medarbejderens hovede får han nok et problem. Ingen medarbejder vil finde sig i det, og ingen leder vil kunne slippe af sted med det. Lederen vil sikkert blive anklaget for vold eller chikane. Men sikkert er det, at lederen vil blive afskediget. Hvad nu hvis det ikke er en stor 8 kg torsk, men en lille akvariefisk? – Gør det reelt nogen forskel?

Mange forskningsprojekter har påvist at glade medarbejdere producere bedre og giver kunderne bedre kundeoplevelser. Der er faktisk mange penge i medarbejdertrivsel. Her overfor er så det faktum at dårlig ledelse ligeledes skaber dårlig trivsel og sygdomsproblemer i form af stress og andre relaterede sygdomme.

Som leder har vi således et stort ansvar for vores medarbejderes liv og helbred. Vi kan bestemme over andre menneskers velbefindende og helbred. Men hvad med lederens helbred? Påvirkes det ikke? Når man er leder i anden potens – altså er leder for andre ledere, er man forpligtiget til at gribe ind overfor dårlig eller mangelfuld ledelse. Alt for mange af vores virksomhederes ledere er dygtige fagpersoner med stor indsigt i de faglige kompetenceområder, og alt alt for dårlig indsigt i menneskers adfærd, behov og ledelse.

I en organisation vi kender ganske godt, ved vi at man har indført et princip hvor bonusudbetalingen er flyttet fra de traditionelle nøgletal til medarbejdertrivslen for egne medarbejdere. Får man tre på hinanden dårlige trivselsmålinger må man påregne at blive sat til andet arbejde. Vi kan desværre ikke forvente at ”dårlig ledelse” kan gøres genstand for egentlig retsforfølgelse, men det ville godt nok være rart hvis de ansvarlige kunne tage sig sammen og gribe ind overfor de ledere der ødelægger mange medarbejderes hverdag.

Oplever du at din leder er fraværende? Presser din leder dig på ordreindtaget? Oplever du at af være konstant bagud på to-do-listen? Eller du har svært ved at håndtere alle de kasketter du skal have på gennem dagen og mangler tid? Din leder har skåret i dine ressourcer.
Som medarbejder står vi tit overfor at skulle prioritere, vælge til og fra, samt står overfor, at skulle forholde os til hvad skal laves og hvad skal udskydes. Vi er så og sige afhængige af vores egne præstationer og det kan til tider være hård kost, hvis man ikke kan få hjælp på grund af fraværet af ledelse.
Alle kender til spidsbelastende perioder, men nogle er mere disponeret overfor stress end andre. Når der ikke er kollegaer at gå til, eller hjælp at hente fra lederen, får man en afmagt situation.

I Wise Mind har vi en Arbejds- og Erhvervspsykolog, som har mange samtaleforløb med mennesker der har været gået ned med stress, både i privat- og virksomhedsregi. Hun anvender et kognitiv samtaleforløb, som har en positiv og vedvarende effekt. Jo tidligere du erkender dit problem, og er opmærksom på symptomerne og handler herpå, jo lettere er det at navigere og håndterer en travl arbejdsdag. Overser man disse sttress signaler kan følgesygdomme som depression, angst og andre former for livskriser blive konsekvensen, fordi vi ikke oplever at slå til eller nå de gøremål vi har sat os for at skulle nå.
Hvad er så et Kognitivt samtaleforløb for en størrelse?

Den Kognitive metode blev udviklet tilbage i 1960’erne. Det er en samtaleform der inddrager kombinationen af følelser, adfærd og tanker og det er en af de få videnskabelig terapitilgang der har påvist, at have en dokumenteret effekt i forhold til depression, stress, angst og andre former for forskellige livskriser. Et Kognitivt samtaleforløb, er oftest rammesat til 10-15 sessioner, alt efter hvor hårdt den enkelte er ramt. Så Kognitiv terapi er ikke et årelangt forløb, men derimod et afgrænset og handlingsorienteret forløb, hvor tanker, følelser, adfærd undersøges og handlinger revideres.
Hvilke symptomer skal du så være opmærksomme på i forhold til stress?
Stress rammer op imod hver 4. dansker og ud fra NFA er 40-60 % arbejdsrelateret stress og kan have, omfattende konsekvenser for den enkelte og hans omgivelser. Ligeledes anslår WHO at stress bliver den mest udbredte årsag til sygemeldinger i 2020 – så der er en årsag til at vi i Wise Mind regi, har stor succes med vores stressforebyggende workshops og kursuser.

Du skal være særlig opmærksom på, om du eksempelvis har svært ved at koncentrere dig, er mere glemsom end normalt og om du har indre uro, søvnbesvær, eller sover mere end sædvanligt?
Oplever du måske hukommelsessvigt, er irritabel, indadvendt, sårbar, har hjertebanken, ondt i maven eller tristhed og/eller er mere syg end sædvanligt? Så er der særlig grund til bekymring!
Ovenstående er blot nogle af de symptomer der kan forekomme ved en stresstilstand og kan påvirke både arbejdsevnen, arbejdsglæden og livskvaliteten.

5 tips og gode råd
• Skab et rum for dig selv hvor du får koblet af 10 minutter om dagenk
• Husk at anerkend de ting du når i løbet af en dag og tænk positivt herom
• Disponer din tid og skab et realistisk overblik
• Prioriter det mere væsentlige fra det mindre uvæsentlige
• Vær opmærksom på symptomerne og vent IKKE med at søge hjælp og støtte

Skulle du være i den gruppe der er udsat for stress, så prøv lige at tænke en ekstra gang over dit arbejdsliv. Har du det rette arbejde? Har du gode kollegaer? Har du en leder der lytter til dig?

Livet er alt alt for kort til dårlig og usund ledelse.

 

 

Share Button