Jan Harding

Efter afslutningen af vore 3 seminarer med Energi Randers Produktions medarbejdere skal jeg takke Jer for en fin indsats. Det er altid spændende at kaste sig ud i et sådant forløb, ikke mindst fordi vor forberedelse var kogt ned til 2 korte møder, hvorved konsulentens kendskab til mig og Energi Randers var lidt begrænset. Jeg synes at vi ramte fint, og konsulenten var god til at holde gejsten oppe og samtidig også kradsede lidt i overfladen når der var behov for det. Jeg vil i den nærmeste fremtid overveje, hvorledes vi kan fortsætte med udvikling af organisationen. Nok engang tak for indsatsen

Share Button