Der skal så lidt til at starte en personkonflikt

Den langvarige sociale isolation gør noget ved vores sind, – vi får mindre tolerance og overbærenhed. Tyndhudet er der også nogen der kalder det. For mange år siden arbejde jeg et sted hvor vi ikke så solen i 4-5 måneder om året, – og den periode kaldte vi for ”Kvitterperioden” – det navn kom fordi rigtig mange valgte at sige op i netop den periode. Alt blev lidt for surt. Vi er på mange parametre lidt i samme situation med Corona situationen. Der skal ikke så meget til før man får en ”sviner mail” eller en klage. Desværre er det ofte ikke muligt lige at tage et face til face møde for at snakke ud, – så vi må nok indstille os på at vi skal øves os i at løse konflikter på mail. Det er desværre bare rigtigt svært at gøre netop det, for man kan jo ikke se kropssprog eller høre tonefald. Mails er ikke egnet til den slags. Svaret er telefon eller møde med billede og lyd. Mange har nu fået så stor erfaring med disse nye mødeformer, at rigtig mange faktisk har fået installeret et eller flere af de programmer der gør en sådan samtale mulig. Men selv i dette medie SKAL vi til at være mere lyttende og tolerante, ellers får vi alt for mange dumme personkonflikter.

Det er når vi hjælper andre at vores lederevner og menneskesyn skal træde frem.
Det kan skal/kan kende en kultur på er hvordan man tager sig af sine svageste. En sådan kultur kan man iagttage ved eksistentielle kriser. Rigtig mange af de studerende ude på AAU studerer i denne tid hvordan det omkringlæggende samfunds organisationer reagerer på den nuværende krise. Selv om disse rapporter endnu ikke er færdige, får jeg som vejleder jo lov til at læse mange spændende beretninger ude fra det ”virkelige” liv. Der er konkrete eksempler med fyringer og hjemsendelse, og der er i den anden grøft dem der sender ekstra gaver og opmuntringer til deres medarbejdere. Der er ledere der opdager at deres dygtige videns medarbejderes effektivitet faktisk stiger når de arbejder hjemmefra, – det er nok en overraskelse for de fleste. Der er eksempler på medarbejdere der faktisk arbejder på deres ferie og fridage, for som én sagde; – det er nemmere jeg lige går ind og gør det selv, end at jeg skal til at sætte min kollega ind i det.
Medaljen har jo også en bagside, og jo længere krisen varer, jo mere tydelig ved en sådan bagside træde frem. De sociale relationer, som især er afgørende i netværk er fraværende, og dermed er de relationer der skabes ikke så stærke. Det er en gammel sandhed, og de relationer der skabes i en bar, over en øl efter en konference, ofte er mere værdifulde ens selve konferencen. Så vi kommer til at mange de sociale relationer.

 

Hvor længe bliver Covid-19 en undskyldning i tiden fremover?
Når vi rammes af en sådan eksistentiel krise som Covid-19, kommer man, uanset om man vil det eller ej, til at reflektere lidt dybere over det man har gang i. Nogle personer falder helt sammen og bliver handlingslammet, og andre reorganisere sig hurtigt. Nogle starter endnu op som selvstændige i en sådan situation. Nogle lukker sine private ambitioner ned og tager ansættelse i et fast job, andre finder på nye markeder. Ingen skal bagatellisere krisens alvor, men det er overraskende hvor forskelligt man tager en sådan krise.
Hvad bruger din refleksion til? Skal vi fortsætte som vi altid har gjort?
En ting tror jeg godt vi kan regne med i en del år frem i tiden, – og det er; – det er også den Coronakrises skyld.

Share Button