Velkommen til 2017 og Wise Mind nyhedsbrev nr. 1

Hvorfor tror vi, at vi altid kan lære mest af succeser?
forretningsomraade

For nogle år siden stod jeg med ansvaret for at implementere et nyt EBS i en stor teknisk organisation. Projektet var sat sammen på en særdeles intelligent måde, således at IT-afdelingen fungerede som support og sparringspartner, men ansvaret for driften og systemet lå ved linjechefen. En særdeles god måde at lede implementering af ny teknologi på. Den IT-ansvarlige foreslog os, at vi skulle aflægge virksomhed A et besøg, for de havde implementeret ”State of the art” i det, vi netop stod overfor for. Da det var 3. gang, jeg skulle igennem en sådan proces, indvilgede jeg i besøget hos virksomhed A, men jeg insisterede også på, at vi skulle besøge virksomhed B. Virksomhed B var en virksomhed, som på mange måder fungerede som vores, og specielt en afdeling var næsten 100 % som os. Modsat virksomhed A var virksomhed B ikke en særlig høj profileret virksomhed, men som jeg husker det, havde de lavet stort set alle tænkelige fejl, med netop dette system.

VI besøgte virksomhed A og blev imponeret over deres resultat, som for øvrigt havde kostet en mindre formue på konsulenter. Hvor meget vi reelt set lærte, er en lidt anden sag. Dagen efter kom vi til virksomhed B. Vi blev mødt med morgenkaffe og rundstykker. Imødekommende mennesker. De næste 4 timer kom den ene linjechef efter den anden ind og fortalte om alle de fejl og geninstalleringer, de havde været igennem.

På vej hjem kom IT-chefen hen til mig og sagde, at denne dag havde været det ultimative bedste IT-kursus, han nogen sinde havde været på.

Når vi har succes, er det ikke altid, vi er klar over hvorfor? Hvorfor fik vi succes? Hvorfor begik vi (tilsyneladende) ikke nogen fejl? Men når vi har fiasko og begår fejl, analyserer vi os frem og gennem lige dele frustration og refleksion skaber vi klare erkendelser om vores fejltrin.

Så derfor er det vores pointe, at du ofte kan lære mere af andres fejl end andres succes. Wise Mind er et konsulenthus, der har begået en masse fejl inden for et smalt område, altså er vi nu eksperter.

 

stategiudvikling

Har du styr på Jeres vision?

Her når året skydes i gang og vi skal starte op med nye budgetter, nye indsatser og nye mål, er det værd lige at checke vores vision. Kan dine medarbejdere huske din vision? Spørg efter den. Hvor mange ud af 10 kan på stående fod fortælle, hvad visionen er? Giver visionen den ønskede retning og motivation? Giver den mening? Er der medejerskab til den, eller er det en, dit reklamebureau har hjulpet dig med, da I skulle have ny hjemmeside?

Det moderne menneske vil have styr på sit liv og vil kunne se meningen med at gå på job. Det er ikke en motiverende vision, at vi skal tjene 10 % mere end sidste år – desværre ikke. Vi skal have visioner, folk kan huske, og som er meningsskabende for såvel medarbejdere som kunder. ”Mine ledere kan ikke lige kommunikere visionen, men grundlæggende ved de godt, hvad vi vil.”    UNDSKYLD mig – det er bare ikke godt nok.

Hvis dine ledere ikke kan vækkes midt om natten og fortælle hvad jeres vision er, så er det helt sikkert, at de ikke kan formidle den til medarbejderne, og det er helt sikkert, at den ikke er en del af den daglige kommunikation. Altså er visionen blevet reduceret til noget ”strategi pjat”, som ingen gider tage alvorligt. Kan du/I leve med det?

 

Morgendagens ledere

neopir

Mange går stadig på arbejde for at få løn, og er det den slags medarbejdere du har, har du nogle store udfordringer. For det første er de nok ikke mere loyale, end at de flytter, hvis din konkurrent kan give en bedre løn. For det andet er de på din arbejdsplads af de forkerte grunde. For det tredje er medarbejdere, der ikke brænder for selve jobbet, næsten altid for dyre. Excellent service og kundepleje skabes kun af topmotiverede medarbejdere.

Du kan vælge at gå med i lønkapløbet, men du kan også vælge at gå uddannelsens vej. Udpeg morgendagens lederspirer og tilbyd dem personlig udvikling og lederuddannelse. Et internt virksomhedstilpasset forløb med NEO PI R analyser og ledertræning skaber et stort engagement som langt opvejer en mindre lønstigning.

Når man tilpasser et internt uddannelsesforløb, arbejder man med udgangspunkt i virksomhedens strategi og på den måde kobler man medarbejdernes personlige udvikling tæt sammen med organisationens visioner. På den måde fastholder du din organisations talenter uden at gå ind i et kapløb om højeste løn.

VI er parate, er du også?

RIGTIG GODT NYTÅR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Share Button