Vi skal skabe den organisatoriske læring sammen….

Læring

Vi skal gøre erkendelserne sammen.

Den eneste læremester, der kan danne nye reaktioner i individet, er individets egne erfaringer, hævder den russisk psykolog Lev Vygotsky (Vygotskij), og han fremfører yderligere, at kundskab, der ikke bliver erhvervet gennem egen erfaring, slet ikke er kundskab.

Den tid, hvor man som leder bare ringer til en konsulent og beder om at få et problem løst, må og skal være fortid. En medarbejder kom og brokkede sig over, at vi som konsulenter ikke var mere styrende i processen. Efterfølgende har han undskyldt, og sagde, at de jo var vant til, at der kom en ekstern konsulent, som fortalte dem, hvad der var galt og hvad de skulle gøre ved det.

”Mogens, først var jeg sur på dig, nu kan jeg jo godt se, hvad det er, du har gjort ved os”.

Når vi som ledere i dag ønsker, der skal ske radikale forandringer i vores medarbejderes engagement og forretningsforståelse, må vi opgive tilgangen om, at det er os, som ledere, der kan give medarbejderne forståelse for forandringer. Vi har også et gammelt dansk ordsprog for dette fænomen: Man kan tvinge en hest til truget, men man kan ikke tvinge hesten til at drikke.

Inden for den moderne forskning har vi fundet en teoretisk tilgang, som vi kalder ”Deltagerstyret aktionsforskning”. Forsker og de involverede parter (feltet) skaber en fælles platform, hvor man beslutter sig for at forstå de normale sociale koder og normale magtrelationer, som er helt naturlige i hverdagens daglige drift. Gennem nye fælles erkendelser, som erhverves i et samspil af teoretisk indsigt kombineret med den oplevede praksis, skabes der nye prøvehandlinger (aktion) som efterfølgende danner grundlag for fælles refleksioner.

Med denne tilgang har vi set, at det ER muligt at ændre svære ting som f.eks. kultur og adfærd.

 

teamProblembaseret læring.

På Aalborg Universitet har man siden 1974 haft problembaseret læring som sit grundlæggende pædagogiske princip. Flere generationer af studerende på såvel gymnasier, fagskoler og universiteter arbejder i dag helt naturligt med den problembaserede tilgang. Alle disse mange deltagere er i dag den overvejende del af det danske erhvervsliv. Vores brede medarbejderstab er således uddannet til at være aktive i projekter, hvor man arbejder med en problembaseret tilgang. De er opdraget til involvering og engagering i fælles problemløsning.

Det faktum må og skal få vores ledere til at erkende at man som leder med stor fordel i langt større omfang kan medinddrage sine medarbejdere i de mange og helt nødvendige forandringsprojekter enhver organisation må indstille sig på i den kommende tid.

Kundskab, der ikke bliver erhvervet gennem egen erfaring, er slet ikke er kundskab.

I Wise Mind har vi mange års praktisk såvel som forskningsmæssig erfaring i at facilitere sådanne involverende processer.

 

Share Button