Wise Mind marts 2018 refleksioner for ledere.

Vis tillid, slip medarbejderen løs.

For en del år siden var vi blevet inviteret ud til en stor fremstillingsvirksomhed, hvis produktionsudstyr var meget komplekst og sliddet på udstyret var en væsentlig faktor for virksomhedens økonomi. Udstyret var således meget vedligeholdelsestungt. Der var veluddannede og dygtige håndværkere, som i mange år var blevet kritiseret, fordi udstyret var så dyrt at vedligeholde. Ingeniører, mellemledere og økonomer forsøgte i vidt omfang at facilitere en rationel og effektiv proces. Grunden til vores besøg var, at vi i en tilsvarende organisation var lykkedes med at skabe en omstilling, som havde betydet væsentlige og betydelige forbedringer på organisationens bundlinje. Gennem en omfattende reorganisering af arbejdsprocesser og styrkelse af de udførende medarbejderes kompetencer, havde vi skabt en ændring i såvel motivation som i effektivitet. Medarbejderne var blevet sluppet fri af ingeniører, mellemledere og økonomerne. Nu skulle de selv tilrettelægge og dokumentere sine resultater.  Den håndværker der bliver kontrolleret med tids ur og overvågning, og som føler sig jagtet af sin overordnede, producere han mere effektivt? I vores reorganiserings case gik vi den anden vej. Vi slap medarbejderen fri af snærende bånd. Håndværkerne bestemte selv deres mødetid, – skrev selv deres lønsedler, – bestilte selv de reservedele, de skulle bruge, – bestilte selv evt. ekstern hjælp, – styrede selv deres udgifter, – udarbejdede selv dokumentation, – sendte afregning til de betalende enheder osv. Resultatet blev helt fantastisk. Det pågældende år skabte organisationen det bedste resultat nogen sinde, samtidig med at der blev implementerede nyt IT, og bedst af alt – medarbejderne var blevet topmotiverede.

Fremtidsværkstedet

De fleste ledere kender begrebet Forecast, som er en slags forventning til omsætning og udgifter i en organisation. Kender du så også begrebet Backcast?  Backcasting anvendes typisk i situationer, hvor det drejer sig om komplekse spørgsmål langt ind i fremtiden, som involverer aspekter af de teknologiske innovationer og forandringer i organisationen. Det er især relevant, når der er behov for store forandringer, dvs. når ændringer inden for den fremherskende forståelse ikke er tilstrækkelige og når tidshorisonten er lang nok til at tillade et betydeligt spillerum til velovervejede valg. Backcasting er derfor kun relevant, hvis der som baggrund for at studere fremtiden ligger en villighed til forandring og en tro på, at forandring er vejen frem. For at skabe et billede af en mulig fremtid arbejder vi med et begreb, der hedder FREMTIDSVÆRKSTEDET.

Det går ud på at skabe et billede af en mulig fælles fremtid, gennem en stærkt styret proces i tre faser.

Fase 1 er: Kritikfasen               

Kritikfasen er en fælles brainstorm, hvor vi er konsekvent kritiske. Stikord – helst ingen lange monologer. Alt skrives på postere. Det er forbudt at komme med negative kommentarer til de andre deltageres kritik. Forståelses- og uddybende spørgsmål er velkomne.

Fase 2 er: Utopifasen              

I denne fase formuleres en ny fremtid. Vend kritikken af elendigheden til utopiske udkast om, hvordan det burde være. “Virkeligheden sættes ud af kraft. Alt kan lade sig gøre. Hvis vi nu selv kunne bestemme ….”. Her er reglen, at man ikke må bekymre sig om love, logik, forskrifter, eksperter, “nødvendigheder”, facts eller magtkonstellationer, osv.  

Fase 3 er: Virkeligheden          

I plenum sættes “djævlens advokat” til at se på utopierne; de konfronteres med virkeligheden. Hvilke utopier kan realiseres her og nu, og hvilke kan realiseres på kort og på længere sigt – og hvad er midlerne? Er der nogen ting (juridisk, økonomisk, politisk m.m.) der skal ændres, før man kan virkeliggøre utopierne?

I denne fase laver vi et idékatalog over “hvordan vi kommer utopierne nærmere”, eller om der er brug for konkrete handlingsplaner?

Når vi gennem FREMTIDSVÆRKSTEDET har skabt nogle mulige fremtidsscenarier, kan vi gennem en Backcasting proces sætte nogle konkrete indsatser ind på en tidsakse og begynde at styre mod de ønskede forandringer. Når vi står med et billede af fremtiden kan vi se tilbage til nutiden og nutiden + et år osv.

Personanalyserne

Når du skal ansætte nye medarbejdere, skal du tænke på, at du investerer i rigtige levende virkelige mennesker. Du er med garanti ikke ekspert i at aflæse mennesker. Derfor skal du vide, at vi i Wise Mind har nogle fantastiske anvendelige værktøjer til at vurdere såvel adfærd som psykologiske profiler. Det er ikke nært så dyrt at få en analyse, som det er at ansætte de forkerte medarbejdere. Kontakt os allerede i dag.

 

 

Share Button