Wise Mind nyhedesbrev for februar 2017

Kan vores uddannelser følge med udviklingen?uddannelse

Igen i år har vores konsulenter i Wise Mind arbejdet i samfundets tjeneste i form af at påtage os rollen som censorer på en række uddannelser. Vi sidder tilbage med en oplevelse af, at der ikke er så meget, der har ændret sig. De studerende bliver i mange tilfælde desværre stadig eksamineret som i gamle dage. I gamle dage er i denne kontekst før Google brød igennem.

Hvad er det vigtigste, vi kan lære vores ungdom i en tid med fake news, alternative fakta og udokumenterede påstande? Er det forsat at høre dem i paratviden og modeller, som de skal kunne gengive. At høre dem i konkrete lovmæssigheder og tvivlsomme sammenhænge fra funktionalistiske modeller?

Det er faktisk rigtig mange år siden (før Google), at man erkendte, at al erkendelse gøres af mennesker, hvorfor al viden nødvendigvis må være subjektiv. Det, vi i gamle dage måtte rejse til det nærmeste bibliotek for at finde ud af, finder de unge mennesker på nettet på mindre end 1 minut. Skal vi så lære det samme som i gamle dage?

Vores uddannelsesintuitioner bør sadle om. Vi skal lære vores ungdom om den østrigske erkendelsesfilosof Karl Popper, som har et bud på, hvordan man kan arbejde med at skaffe sig viden om verden. Han kalder sin metode ”falsifikation” og den går i korthed ud på vedvarende at betvivle alle resultater – både ens egne og andres. Visdommen er, at kun viden, der kan modstå mange års kritisk angreb, kan betragtes som valid viden. De unge skal lære at forholde sig kritisk og refleksivt til det, de googler. De skal lære at love, også naturlove, er definerede og skabt af mennesker. Altså kan de også være anderledes. Vi skal lære vores unge mennesker lidt mere om filosofi omkring erkendelse og mindre om rigide funktionalistiske modeller, som der kommer nye af hvert kvartal. Man kan ikke google at blive kritisk, det skal de unge lære på et uddannelsessted.

Et andet aspekt er, at vi skal fokusere mere på dannelse og det faktum, at mange, som tager en videregående uddannelse, ofte ender i lederstillinger. Så mere dannelse og selverkendelse og mindre grad af paratviden. Skal der gå en hel generation, før den ældre del af underviserne er skiftet ud? Hvem skal gøre oprør, – når nu de unge ikke er i stand til det?

 

Bestyrelsesarbejdet

board-membersWise Mind har netop afsluttet en intern bestyrelsesuddannelse for en stor organisation i det Nordjyske. Med udgangspunkt i bestyrelsens nuværende kompetencer udarbejdede vi sammen et overblik over behovet, og sammensatte et forløb over 6 md. hvor vi arbejdede med de emner som vi mente kunne styrke bestyrelsens output.

For et par dage siden mødte jeg formanden til en reception, og denne kunne oplyse at vores indsats havde gjort en kæmpe forskel. Det er egentlig en dejlig tilbagemelding, men ved en nærmere refleksion tror jeg oprigtigt ikke at det så meget var det vi bidrog med som det faktum at bestyrelsens medlemmer fik nogle gode processer, som til tider gjorde lidt ondt. Det faktum at bestyrelsens medlemmer italesatte uoverensstemmelser og fik gjort spillepladen ren, var jo nok det der gjorde den reelle forskel.

Så det er ikke så meget det du evt. kan lære, men mere det at I sammen bliver enige om at gennemføre nogle processer sammen, som ikke bare er den daglige drift. Processerne kan så godt have karakter af strategi eller nye kompetencer som f.eks. kommunikationsteori m.m.

I Wise Mind tror vi meget på, at et aktivt og kompetent bestyrelsesarbejde er en forudsætning for fremtidig trivsel og bæredygtig vækst. Hvordan ser jeres bestyrelse ud?

 

kernekompetence

Eksklusiv netværk i Wise Mind.

Mange ledere og selvstændige oplever, at arbejdet som leder ofte kan være meget ensomt. Hvor går man hen med den tvivl og de spørgsmål, vi som mennesker til stadighed støder på? Hvordan drøfter man denne usikkerhed uden at ødelægge sin position?

I 2017 vil vi starte nogle små eksklusive netværk med max 8 deltagere, hvor vi går rigtig tæt på vores styrker og svagheder. Alle, der ikke har en NEO PI R psykologanalyse, får en sådan, og denne analyse skal man være villig til at dele med de 7 andre. En Wise Mind konsulent vil facilitere mødeaktiviteten, og grupperne vil blive autonome og således selv bestemme mødefrekvens som proces omkring møderne. Formålet et at tilbyde erhvervsfolk nogle fortrolige personlige udviklingsrum, hvor man kan snakke om ALT. Såfremt du gerne vil med i en sådan gruppe, kan du sende en mail til sparre@wisemind.dk. Vi vil forsøge at lave grupperne, så der ikke bliver for langt geografisk? mellem grupperne.

 

Er din organisation på det rette strategiske spor?

Hvis man tager 10 tilfældige ledere eller medarbejdere fra din organisation, hvor mange kan så fortælle hvad jeres vision er? Hvor mange kan fortælle hvad jeres værdier er? Betyder det noget?

Vi tror på at de organisationer der kan skabe en topmotiveret medarbejderstab alle er kendetegnet ved at ledelsen har formået at skabe en stærk vision, som medarbejderne kan identificere sig med. Ikke en større fortælling som ingen kan huske, men en kort præcis vision som skaber den rette mening for det enkelte individ.

Hvis din nærmeste leder ikke kan værdierne, kan du så lade ham udfører din ledelse? Du leder ofte igennem andre, og hvis de ikke kan italesætte dine værdier er du i problemer. Din ledelse vil blive forvansket, og dermed vil du ikke opnå din succes. Vi skal skabe nogle motiverende processer som skaber en bevidsthed om såvel visionen som vores værdier.

Hvad er status i din organisation?     

 


 

 

 

Share Button