Ydelser

Ydelser

Share Button
All
Analyser
Strategi
Trivsel
Forretningsudvikling

Værdisalg

Så råder Wise Mind over et system kalder VærdiSalgsHjulet, der tager udgangspunkt i dine kunders udfordringer og dine løsninger...
Analyser

Medarbejderudvikling

I Wise Mind har vi mange års erfaring med at deltage i udvikling af medarbejdere i såvel store som små organisationer...
Analyser

Mentorforløb

Konsulenterne i Wise Mind har såvel praktiske, som teoretiske uddannelser, som gør at vi altid vil være en attraktiv mentor for de fleste...
Analyser

NEO PI-R

En NEO PI-R analyse er en psykologisk profil. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed
Analyser

Extended DISC

Alle Wise Mind konsulenterne er certificerede i anvendelsen af DISC analyseværktøjet, som er et værdifuldt værktøj til indsigt i medarbejdernes foretrukne adfærd...
Analyser

Strategiudvikling

Wise Mind har et unikt afprøvet dialogbaseret strategi koncept, der giver de deltagende medarbejdere et klart billede af egen rolle i strategien, og sætter dem i stand til at forklare, hvor virksomheden er på vej hen.
Strategi

Dialogbaseret APV

Med udgangspunkt i Jeres medarbejderes oplevelse af det psygiske/fysiske arbejdsmiljø, formidler vi en proces i form af en åben og fri dialogproces mellem ansatte og ledere,
Trivsel

Stresshåndtering

Når en medarbejder bliver stresset, plejer man først og fremmest at kigge på arbejdsbyrden. Men en stor nordisk undersøgelse viser, at en dårlig leder er den hyppigste årsag til, at medarbejdere får stress.
Trivsel

Konfliktkommunikation

Wise Mind har et gennemafprøvet konflikt koncept som vi kalder konfliktkommunikation. Vi har arbejdet med dette i mange offentlige og private organisationer.
Trivsel

Facility Management

Facilities (eller Facility) management (forkortet FM) er et engelsk begreb, der dækker over en leverance af en given serviceydelse. Begrebet bruges udelukkende i erhvervssammenhæng...
Forretningsudvikling