Extended DISC

Extended DISC

extendeddisc

– Vil I gerne skabe tryghed og have succes i en forandringsproces?
– Vil I vide mere om jeres kollegaers og medarbejderes reaktionsmønstre under pres?
– Vil I gerne vide hvad der motiverer den enkelte og fremmer arbejdsglæden?

Så er DISC et rigtig godt værktøj!

Produkt

DISC-analysen er et konkret værktøj til at få bedre viden om hinandens adfærd. Med DISC-analysen sikrer vi indblik i såvel medarbejderne, ledelsen som teamet, og får et godt fundament for at skabe bedre kommunikation og teamwork. Analysen skal forstås som et ledelses- og medarbejderudviklingsværktøj, således at den enkelte får større indsigt i sine styrker, ressourcer, udviklingspunkter og ansvarlighed.

Målgruppe

Mindre og mellemstore virksomheder som ønsker at have en god kommunikation. I ønsker at kende til medarbejdernes motivationsfaktorer og vil gerne styrke teamets eller afdelings samarbejdsevne, så det smitter af på bundlinjen og den Sociale Kapital.

Teori

Extended DISC analysen er et psykologisk velfunderet værktøj til at lave person- og teamanalyser. Først besvares nogle arbejdsrelaterede spørgsmål, som derefter analyseres og videreformidles individuelt. Vi har altid, som Wise Mind konsulent, en dialog med jer i forhold til jeres konkrete behov, da der er flere niveauer i forhold til formålet og hvilke løsninger og udbytte I ønsker.

Forløb

Det er meget simpelt og let – den enkelte medarbejder får først et log-in og udfylder analysen som tager ca. 15 min. Herefter får medarbejderen en fysisk version af sin personlige profil-analyse samt 1 ½ times Herefter følger 1 eller 2 temadage, med jeres team/afdeling, hvor vi på en uhøjtidelig måde gennemgår resultaterne fra DISC-analysen, laver dialogøvelser og oplæg. Vi arbejder også helt konkret og lavpraktisk med DISC som arbejdsredskab, i forhold til jeres team og afdeling.

Kontakt os for et uforpligtende møde

Share Button