Lederudvikling

Lederudvikling

lederudvikling

– Har i ikke de rette ledelsestalenter?
– Udvikler i ikke jeres ledere?
– Kan I ikke holde på jeres talenter?
– Anvender I jeres knappe ressourcer optimalt?

Måske er vores koncept ”Morgensdagens Ledere” svaret på Jeres behov.

I en tid hvor man må forvente knaphed på ledelsestalenter og kvalificerede medarbejder kan et udviklingsforløb være en værdifuld investering. Du kan fastholde de faglige dygtige og samtidig udvikle egne interne medarbejde med ledelsespotentiale.

Produkt

Vi tester og analyse kandidaterne og tilbyder en kreds af medarbejdere et 1-2 årig internt uddannelsesforløb, som er tilpasset organisationens strategi. Gennem et krævende uddannelsesforløb klæder vi medarbejderne på til at tage lederjobbet seriøst og fokusere på egen dannelse og udvikling.

Målgruppe

Alle organisationer som tager sin strategi og udvikling seriøst.

Teori

Vi anvender en psykologisk analyse til at finde udviklingsgrundlaget, og herefter undervises der i den gængse teoretiske ledelsesværktøjer. Niveauet tilrettelægges individuelt, og med undervisere med universitetserfaring sikre vi at det teoretiske grundlag er på plads.

Forløb

Der udarbejdes et virksomhedsspecifikt forløb og varighed kan være mellem 1-2 år.

Kontakt os for et uforpligtende møde

Share Button