Værdisalg

Værdisalg

Værdisalg

– Får I nok for jeres produkter?
– Har I et fælles salgssprog?
– Er jeres salgsopfølgning effektiv og overskuelig?

Hvis ikke—–!

Så råder Wise Mind over et system kalder VærdiSalgsHjulet, der tager udgangspunkt i dine kunders udfordringer og dine løsninger, og som afdækker værdien af løsningen, inden prisen fastsættes.

Produkt

VærdiSalgsHjulet en en systematik, udviklet af Wise Minds egne konsulenter, der afspejler kundens indkøbsproces og derfor møder kunden i hans overvejelser. Systematikken tager dig igennem alle faser af salgsprocessen, gør dig klar til kundemødet, giver dig muligheder for konkret opfølgning og klæder dig på til næste møde med kunden. VærdiSalgsHjulet er baseret på, at mennesker handler med mennesker i en proces, der kun bliver iterativ, såfremt der skabes værdi for kunden.

Målgruppe

Værdisalg retter sig mod salgschefer og sælgere, der på en overskuelig måde ønsker at håndtere en kompleks salgsindsats, samt ønsker et fælles salgssprog i organisationen, så kommunikationen og opfølgningen på opgaver bliver entydig. Anvendes af såvel nationale som internationale salgsorganisationer.

Teori

Salg er ikke en videnskab, men en kompetence. VærdiSalgsHjulet samler det bedste fra adfærdspsykologi, erhvervsøkonomi, produktforståelse og planlægning. Det baserer sig på indlysende principper, samt anvender anerkendende spørgeteknik til at sætte kunden i centrum.

Forløb

Værdisalg tilbydes som et holdforløb med minimum 4 salgsansvarlige fra samme organisation eller som åbent hold. Der veksles mellem teori, dialog, øvelser, hjemmeopgaver og evt. sambesøg. Den fælles salgsorganisation ender ud med sit eget unikke ”VærdiSalgsHjulet”, hvori er indeholdt de karakteristika, som er særlige for kunderne, ydelserne og virksomheden.

Kontakt Wise Mind for at høre nærmere om VærdiSalgsHjulet.

Share Button