August – en ny start?

August – en ny start?

For de fleste er vi nu med starten af august, stærkt på vej til hverdagen igen. Arbejdet har været afbrudt af ferie – eller var det nu det? Var det afslapning og ingen hast? Var det et driverliv, uden forpligtigelser? Var der tid til at kede sig? Fik du reflekteret nok over dit arbejdsliv?

Mange har faktisk haft travlt med at opfylde kravene til ’ferie med familien’ Ungerne skal aktiveres, sommerlandet skal besøges, vi står stadig i kø……

Når vi i denne tid skal tilbage til arbejdslivets trivialiteter, er det måske værd at huske på, at ikke alle er så privilegerede som os. Ja-ja, benzinen og gassen er sammen med alle andre priser nærmest eksploderet hos os, men ikke langt herfra er det bomber og statsterror der er på dagsordenen. Når vi jagter kapitalistisk velstand er det måske værd at huske på hvor godt vi egentlig har det, selv uden den store Lottogevinst eller andre materielle goder. Nå, – men bare for at summe op, – så bliver ingen mere lykkelige af at eje en taske eller et ur til flere tusinder kroner. Tiden er det samme på et billigt ur, – og tid er det eneste du ikke kan købe.

Den etiske fordring

Når vi er sammen med andre mennesker, har vi noget af deres fremtid i vores varetægt. Når du opfører dig dumt, eller ubehøvlet, har du påvirket et andet menneske, som er påvirket af din opførsel, – længe efter du har forladt dette menneske. Knud Ejler Christian Løgstrup udgav i 1956 ’Den etiske fordring’  og han taler om at vi alle har en ’etisk fordring’ som betyder at vi altid har noget af andre menneskers fremtid i vores hænder når vi interagerer med disse. Lederen der giver sin medarbejder en skideballe fredag eftermiddag, har indirekte påvirket medarbejderen og dennes families humør hele weekenden. Som leder skal man være meget opmærksom på at ens handlinger ikke stopper på samme tid som relationen. Længe efter relationen er ophørt tænker de involverede over værdien eller det modsatte af en relation. Alle kender til fornemmelsen af at have en følelse af en uretfærdig behandling, og hvor længe man kan gå med denne følelse, – ofte uden at kunne komme af med den. En sådan følelse kan skabe en dårlig oplevelse længe efter den er erfaret.

Derfor kan Løgstrup godt giver anledning til at man, ikke kun som leder, men som et helt almindeligt menneske, hele tiden tænker på hvad man egentlig har gang i når man kommer med kritik af andre. Hvad var det du gerne ville med denne kritik? Kunne du opnå dit mål på en mere bæredygtig og etisk mere rigtig måde? Det tror jeg godt du kan lære?

 

Værdsætter din kontekst dig?

Min gamle mor siger, at jeg nærmest er et IT-geni, hvorimod min søn kalder mig en IT-mongol (Ups- må man egentlig skrive det?). I mit sociale liv kan jeg blive omtalt som ’professoren’ og i mit professionelle liv ’smeden’. Vi bliver alle sammen målt og vejet hver dag. Vi bliver holdt op mod det vi forventer og skal efterleve. Du kan sidde i netværk i årevis, og pludselig kan du opdage at ingen ser dig eller dine behov mere. Du kan opleve at du bliver meget mere værdsat i nye konstellationer, hvorimod du i de gamle ’relationer’ kan blive en selvfølgelighed.

Det er en god idé til stadighed at mærke efter hvem man har relationer til. Man skal ikke blive hængende i ikke værdiskabende relationer, – heller ikke af taktiske grunde. Er du på den rigtige arbejdsplads? Er du i de rigtige netværk? Har du de rette venner? Har du modet, og kræfterne, til at forlade den gamle kontekst? – det er tit mere trygt at blive i de gamle relationer, – selv om de faktisk skader dig.

Vi er på vores jord i begrænset tid, – og som tidligere nævnt, – tid er det eneste du ikke kan købe mere af, – så brug din tid fornuftigt.

 

 

Vores eget (dit) ledelsesakademi

Rigtig mange oplever at deres medarbejdere får adkomst til nogle nye kompetencer på en af de etablerede uddannelsessteder. En formel uddannelse i ledelse er altid en god ting, men har I ikke tit oplevet en sjov fornemmelse af, at der tit er store problemer med at omsætte de nye kompetencer til organisationens hverdag? Ham den nye leder vi har fået er en satans ’klogeåge’ – har jeg hørt en leder fortælle. Det sker ofte, at når man snakker om ledelsesteori, i stedet for at praktisere det lærte. Det er yderst sjældent at det der indlæres lige præcis passer til den hverdag den studerende skal tilbage til, derfor opstår der er behov for at tale om det lærte.

Mange organisationer har opdaget at ’On the site training’  hvor vi sammen med hele ledergruppen sammensætter et internt ledertræningsforløb, skaber virkelig stor værdi. Ledelsesprofessoren Knud Illeris siger det så smukt, at det er nå vi laver noget sammen, vi virkelig har muligheden for at lære noget. Når vi sammen definere vores behov, og så krydre det med lidt mere end det vi tror vi har behov for, så kan vi faktisk skabe et internt lederudviklingsforløb som skaber værdi for alle de involverede.

Skal I have Jeres eget Ledelsesakademi?  Kunne du tænke dig at høre nærmere, – så tøv ikke med at kontakte os.

 

 

Share Button